Hand Rank

Royal Flush- Rojal Boja
Znakovi u Pokeru nemaju vrednost (Srce, Tref, Karon, i List Royl Flush su iste vrednosti)
Straight Flush- Kenta Boja
Pet karata u nizu istog znaka. Ako su dve Boja Kente u Šoudaun kombinacija sa višom kartom pobedjuje
Four of a Kind-Poker
ÄŒetri iste karte sa kiker kartom koja može da igra odlučujuću ulogu u odredjivanju pobednika u slučaju da dva igrača imaju istu Poker kombinaciju. Viši Poker pobedjuje niži Poker
Full House-Ful
Ful je Triling plus par. Igrač sa višim Fulom pobedjuje ako protivnik ima Ful
Flush-Boja
Pet karata istog znaka. Viša karta nosi pobedu u slučaju da više igrača ima Boju
Straight-Kenta-Niz
Karte u nizu različitog znaka, stim što nemogu da budu formirane u nizu oko Keca. Viša Kenta pobedjuje. U slučaju da imaju podjednaku Kentu deli se nagrada
Three of a Kind-Triling
Tri karte istog znaka sa dve različite karte. Poznate kao Tris, Set ili Trips. Viši Triling pobedjuje osim ako nemaju identičnu kombinaciju gde se nagrada deli. Kiker igra odlučujuću ulogu čiji je Triling veći
Two Pair- Dva Para
Veća dva para pobedjuje. Kiker odlučuje pobednika u slučaju identičnog dva para
One Pair- Par
Dve karte istog znaka. U slučaju identičnog para gledaju se sledeće tri karte po rangu da bi se odredio pobednik
High Card-Visoka Karta
Kombinacija slabija od Para ili jače. Traži se najviša karta da bi se odredio pobednik. U slučaju da igrači imaju identičnu snagu jedne karte, ide se na sledeću kartu u sklopu. Ako je i ta identična ide se na sledeću itd.